Sannhets- og forsoningskommisjonen – liten nyhetsverdi for norske medier?

Paneldebatt med politisk redaktør Berit Aalborg (Vårt Land), frittstående kommentator Harald Stanghelle, ansvarlig redaktør Mari Skurdal (Klassekampen) og politisk kommentator Mona Solbakk (NRK Sápmi). Innledning ved professor Eli Skogerbø (Universitetet i Oslo).

ONSDAG 13. MARS kl 1600-1800 i Pressens hus, Skippergata 24, i Oslo.

Berit Aalborg
Harald Stanghelle
Mari Skurdal
Mona Solbakk

Hva tenker sentrale aktører i mediene om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport? Hvorfor har den fått så liten oppmerksomhet i norske medier? Og hva er medienes rolle i etterkant av kommisjonens arbeid?

PROGRAM

1600: Dørene åpnes

1615: Velkommen ved styreleder i Norsk Mediehistorisk Forening, Siri Hempel Lindøe.

1620: Innledning til panelsamtale ved Eli Skogerbø, professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo.

Skogerbø har forsket på hvordan arbeidet til Sannhets-og forsoningskommisjonen har blitt representert i riksmediene og hvilken medieoppmerksomhet resultatet av arbeidet har fått etter at kommisjonens rapport ble offentliggjort i juni 2023.

Eli Skogerbø (Foto: UiO)

1650: Paneldebatt

Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land.

Harald Stanghelle, frittstående kommentator. Tidligere politisk redaktør i Aftenposten og sjefsredaktør i Dagbladet.

Mari Skurdal, ansvarlig redaktør i Klassekampen.

Mona Solbakk, politisk kommentator og tidligere direktør i NRK Sápmi.

Ordstyrer: Øystein Pedersen Dahlen, dosent Høyskolen Kristiania og redaktør for Mediehistorisk tidsskrift.

Seminaret er gratis og åpent for alle

Lenke til arrangementet på Facebook: https://fb.me/e/3AzJ70bNi

Arrangør: Norsk Mediehistorisk Forening

(Merknad: Programmet er justert fredag 8.mars, etter at det ble klart at Inga Marja Steinfjell (som opprinnelig var oppsatt med et foredrag, har blitt forhindret fra delta. )