Se opptak av hele fagseminaret her

Se opptak av hele fagseminaret her

Her kan du se alle innleggene og paneldiskusjonene fra fagseminaret «Når klimabrølene gjaller: fagseminar om mediene, miljøet og klimaet» på Litteraturhuset 10. mars 2020.  Innleggene presenteres kronologisk.

Kan mediehistorien kaste nytt lys over miljø- og klimakrisen?

Ved professor Henrik G. Bastiansen, Høgskolen i Volda.

Medienes dekning av Mardøla-aksjonen i 1970

Ved Ingrid Fadnes, OsloMet.

Hvordan jeg ble miljøengasjert: forbilder og inspirasjonskilder

Bård Vegard Solhjell (direktør, Norad) intervjues på scenen av John Olav Egeland (Dagbladet).

Å avbilde en forskjell. Fotografiske skildringer av klimaendringer i Arbeiderbladet/Dagsavisen 1945-2011

Ved fotoarkivar Thale Sørlie (Teknisk Museum).

Korleis bør norske media snakke om klima? Konklusjonar frå ei masteroppgåve.

Ved Anja Marken, arealplanlegger, Aurland kommune.

Plenum med kommentarer til innlederne

Ordstyrer: Trine Østlyngen.

Hvordan presentere en fremtidig klimakrise i fjernsynet? NRKs TV-dokumentar “Året 2048”.

Ved Petter Nome, tidligere NRK-journalist.

Det grønne skiftet i klimadebatten: Et moteords vekst og fall.

Ved Marte Veimo og Andreas Ytterstad (OsloMet).


Hva snakket vi om når vi snakket om klima? Årtier med klimadebatt i norske aviskronikker.

Ved Lars Sandved Dalen (NIBIO/OsloMet)


Hva innebærer det å snakke om fremtidige generasjoner?

Ved Marianne Takle (forsker, NOVA/OsloMet).

Panel og plenum med kommentarer

I panelet: Jørgen Randers (professor em, Handelshøyskolen BI), Ellen Hambro (direktør i Miljødirektoratet) og Christoffer Klyve (nestleder, Framtiden i våre hender). Ordstyrer: Trine Østlyngen.

Alle foto og streaming: Tor Torgersen, m: 479 83 727.