Se programmet og meld deg på!

Se programmet og meld deg på!

Velkommen til seminar i Nasjonalbiblioteket tirsdag 13. mars 2018.

Programmet kan du lese i denne saken. Påmelding til ivar.andenas@gmail.com innen 5. mars 2018. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Norsk mediehistorisk forening arrangerer i samarbeid med Nasjonalbiblioteket et seminar om hva det betyr for mediehistorien at stadig større deler av medienes innhold blir digitalisert. Hvordan arbeider egentlig Nasjonalbiblioteket med dette, og hva betyr det for brukerne? Seminaret vil finne sted tirsdag den 13. mars 2018 på Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo. Adresse: Henrik Ibsens gate 110. Rom: Store auditorium.

Medienes innhold har alltid stått sentralt i mediehistoriske studier. Det publiserte innholdet danner selve kjernen i all medievirksomhet: det er der den produserende organisasjonen møter det omkringliggende samfunn i form av lesere, lytter og seere. Frem til nå har det vanligste vært å studere medienes innhold i dets opprinnelige, analoge form. Men nå endrer dette seg. Nasjonalbiblioteket har som mål å digitalisere alt som er utgitt i Norge gjennom tidene, og institusjonen er nå kommet svært langt i dette arbeidet. Historisk medieinnhold blir digitalt og kan søkes og brukes av alle via nettet. Hva betyr egentlig dette for mediehistorisk arbeid i tiden fremover?

Seminaret reiser spørsmål som: hvordan arbeider Nasjonalbiblioteket med å digitalisere norsk medieinnhold? I hvilke grad atskiller analogt og digitalt lagret medieinnhold seg fra hverandre? Hvilke nye forskningsmuligheter åpnes av digitaliseringen, som det ikke har vært mulig å utføre tidligere? Hvilke forhold bør eksterne brukere være oppmerksom på når de vil studere digitalt lagret medieinnhold av historisk karakter? Vil digitale nettsøk erstatte tradisjonelt arkivarbeid i studiet av mediehistorie? Arrangørene inviterer med dette seminaret til tverrfaglig dialog mellom arkivarer, forskere og brukere for å øke forståelsen av hva det betyr at fortidens medier nå foreligger i digital form.

 

PROGRAM

Kan også lastes ned HER.

09.00    Registrering

09.15-09.25    Velkommen – Hege Stensrud Høsøien, avdelingsdirektør, Fag og forskning, Nasjonalbiblioteket

09.25-09.35    Nå blir mediehistorien digital: hva gjør vi med det? – Henrik G. Bastiansen, professor, Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda og styreleder i Mediehistorisk Forening

 

Generelle perspektiver

09.35-09.50    Medier og digital humaniora – Eivind Røssaak, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket

09.50-10.05    Det digitale arkivet – et nytt medium? – Magne Lindholm, førsteamanuensis, OsloMet – Storbyuniversitetet

 

10.05-10.20     Kaffe

 

10.20-12.00    Pressehistorie i digitale arkiver

10.20-11.00     Aviser i Nasjonalbiblioteket: Fra mikrofilm til stordata

Arthur Tennøe, seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

Digitaliseringen av Nasjonalbibliotekets avissamling –  Kjetil Iversen, seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

Det nye avissøket – Vidar Iversen, seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket

Avanserte søk i aviskorpuset – Lars Johnsen, forskningsbibliotekar Nasjonalbiblioteket

11.00-11.15    Hvordan digitalisere 150 årganger med Aftenposten? Erfaringer fra et pilotprosjekt: Jens Barland, førsteamanuensis, NTNU Gjøvik, ansvarlig for avisens digitaliseringsprosjekt

11.15-11.30     Hvordan Dagbladet ble digitalisert – Rolf Fiske, prosjektleder for Dagbladets digitaliseringsprosjekt

11.30-11.45     Pressens digitale korrespondansearkiver – blir de tatt vare på? Helen Daa Frøyseth, seniorrådgiver i Arkivverket, tidligere fagmedarbeider i LLA

11.45-12.00     Perspektiver på de digitale pressearkivene – Hans Fredrik Dahl, professor emeritus UiO og leder for Prosjektet Norsk Presses Historie 1660-2010

 

12.00-12-45:   Pause

 

12.45-14.30     Film og kringkasting

12.45-13.00    Film i Nasjonalbiblioteket – Eirik Frisvold-Hanssen, seksjonsleder,  Nasjonalbiblioteket

13.00-13.15     Gir digitalisert arkivmateriale et enklere forskerliv? Erfaringer med Robert

Flahertys “Nanook of the North” – Roswitha Skare, professor, Universitetet i Tromsø

13.15-13.30    Radio og TV i Nasjonalbiblioteket – Karl Erik Andersen, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket

13.30-13.45     Edisons lyd: om digitaliserte tinnfolieopptak – Frode Weium, Norsk Teknisk Museum

13.45-14.00     Å dele historien: NRKs digitale arkiv ut til publikum – Nina B. Fleischer og Anne Kirsten Bakke, NRK

 

14.00-14.15     Pause

 

14.15-15.00     Fagpanel og plenumsdiskusjon. Paneldeltakere:

  • Terje Rasmussen, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.
  • Astrid Gynnild, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.
  • Birgitte Kjos Fonn, førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet – Storbyuniversitetet.
  • Christine Myrvang, Forsker I ved Instittutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI.

 

15.00:              Seminar slutt.

15.30:              Årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening