Velkommen til mediehistorisk seminar

Velkommen til mediehistorisk seminar

Nå blir mediehistorien digital. Hva gjør vi med det?

Norsk mediehistorisk forening vil i samarbeid med Nasjonalbiblioteket arrangere et seminar tirsdag den 13. mars 2018 om hva det betyr for mediehistorien at stadig større deler av medienes innhold blir digitalisert.

Påmeldingsfrist 5. mars.

Hvordan arbeider egentlig Nasjonalbiblioteket med dette, og hva betyr det for brukerne? Seminaret vil finne sted på Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo.

Adresse: Henrik Ibsens gate 110. Rom: Auditoriet, til venstre innenfor hovedinngangen.

Vi har også tilgang til det tilstøtende «Slottsbiblioteket».

Medienes innhold har alltid stått sentralt i mediehistoriske studier. Det publiserte innholdet danner selve kjernen i all medievirksomhet: Det er der den produserende organisasjonen møter det omkringliggende samfunn i form av lesere, lytter og seere. Frem til nå har det vanligste vært å studere medienes innhold i dets opprinnelige, analoge form. Men nå endrer dette seg. Nasjonalbiblioteket har som mål å digitalisere alt som er utgitt i Norge gjennom tidene, og institusjonen er nå kommet svært langt i dette arbeidet. Historisk medieinnhold blir digitalt og kan søkes og brukes av alle via nettet. Hva betyr egentlig dette for mediehistorisk arbeid i tiden fremover?

Seminaret reiser spørsmål som:

  • Hvordan arbeider Nasjonalbiblioteket med å digitalisere norsk medieinnhold?
  • I hvilken grad atskiller analogt og digitalt lagret medieinnhold seg fra hverandre?
  • Hvilke nye forskningsmuligheter åpnes av digitaliseringen, som det ikke har vært mulig å utføre tidligere?
  • Hvilke forhold bør eksterne brukere være oppmerksom på når de vil studere digitalt lagret medieinnhold av historisk karakter?
  • Vil digitale nettsøk erstatte tradisjonelt arkivarbeid i studiet av mediehistorie?

Arrangørene inviterer med dette seminaret til tverrfaglig dialog mellom arkivarer, forskere og brukere for å øke forståelsen av hva det betyr at fortidens medier nå foreligger i digital form. Vi ønsker velkommen bidrag fra ulike fagtradisjoner og disipliner!

Seminaret vil bestå av tre deler: innledninger, presentasjon av papers og til slutt et fagpanel og en plenumsdiskusjon.

Program:

09.00: Kaffe.

Innledninger:

Kl. 09.15: Henrik G. Bastiansen, professor ved Avdeling for mediefag ved Høgskolen i Volda, og styreleder i Mediehistorisk Forening: «Nå blir mediehistorien digital: hva gjør vi med det?»

Kl. 09.25: Hege Stensrud Høsøien, avdelingsdirektør for forskning og formidling i Nasjonalbiblioteket: «Nasjonalbibliotekets digitale samling»

Kl. 09.35 – 15.00: Presentasjon av papers.

Lunsjpause kl. 12.00. Avslutning med fagpanel og plenumsdiskusjon.

Vi inviterer til å sende inn forslag til papers og presentasjoner som diskuterer hva historisk medieinnhold i digital form betyr. Det er også plass til andre temaer av relevans.

Etter seminaret avholder Norsk Mediehistorisk Forening sitt årsmøte i samme lokale kl. 15.30.

Påmelding:

Ønsker du å delta på seminaret, så send inn din påmelding til nestleder Ivar Andenæs på epost: ivar.andenas@gmail.com. Vi trenger å vite antallet deltakere for å kunne beregne lunsjen. Påmeldingsfrist: 5. mars 2018. Merk din epost med «Påmelding til seminaret 13. mars» i emnefeltet.

Ønsker du å være bidragsyter med eget innlegg/paper på seminaret, så send oss et sammendrag av din presentasjon på maksimalt 500 ord. Sammendraget sendes på epost til styreleder i Mediehistorisk Forening, Henrik G. Bastiansen: henrik.bastiansen@hivolda.no Merk din epost med «Nå blir mediehistorien digital» i emnefeltet. Frist for innsending av sammendrag: 30. januar 2018