Orkla Media 1983–2006

Historien om et norsk medieselskap som etter hvert fikk internasjonale ambisjoner, kan skrives på mange måter og ut fra en rekke forskjellige innfallsvinkler. Her vil tre ulike linjer bli fulgt med spesiell oppmerksomhet:

1) Orkla Medias betydning som økonomisk aktør og som datterselskap i et industrikonsern med høye krav til avkastning.

2) Orkla Medias rolle i det større mediebildet, som pådriver for strukturelle endringer i det norske mediemarkedet – men samtidig sterkt engasjert i arbeidet med å bygge opp egen troverdighet som medieeier.

3) Orkla Media som bedriftseier og i realiteten også arbeidsgiver for de ansatte i de oppkjøpte bedriftene. Herunder skal det fokuseres på selskapets forhold til de ansattes fagorganisasjoner og til de tillitsvalgtes plass og rolle i Orkla-konsernets og Orkla Medias egne medbestemmelsesorganer.