Årsberetning og regnskap for 2022

Årsberetning og regnskap for 2022

Her får du tilgang til Norsk Mediehistorisk Forenings årsberetning og regnskap for 2022.

For Norsk Mediehistorisk Forening har arbeidsåret – regnet fra årsmøtet i 2022 til årsmøtet i 2023 – vært enda et år med høy aktivitet og der viktige resultater er oppnådd. Korona-epidemien har vært i tilbakegang dette året og har dermed ikke påvirket Foreningens primære virksomhet i noen merkbar grad, slik som året før.

Foreningen kan – nok en gang – melde om betydelige resultater: et tett belagt heldags fagseminar med omfattende program ble avviklet i tilknytning til årsmøtet 7. mars 2022 – og i tillegg utga Foreningen de to fyldigste utgavene av Mediehistorisk tidsskrift som noen gang har blitt utgitt.

Årsberetning for 2022 (pdf)

Årsregnskap for 2022 (pdf)

Revisjonsrapport for 2022 (pdf)