Innkalling til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening

Det innkalles til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening, onsdag 13. mars kl 1800, i møtesalen “Ytring”, i Pressens hus, Skippergata 24 i Oslo.

Årsmøtet avholdes rett etter fagseminaret, “Sápmi i mediene: Vinner eller taper Sápmi terreng i offentligheten etter Sannhets- og forsoningskommisjonen?”, som begynner klokken 1600, samme sted. Vi oppfordrer alle interesserte medlemmer til å komme, både gamle og nye.

Dagsorden for årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Styrets årsberetning
  4. Styrets regnskap
  5. Eventuelle vedtektsendringer
  6. Valg av styrets medlemmer, revisor og valgkomité

Årsberetning og regnskap finner du her:

Årsberetning 2023-2024

Årsregnskap 2023

Årsregnskap 2022

For styret,

Siri Hempel Lindøe, styreleder