Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Themify_RegenerateThumbnails has a deprecated constructor in /home/pressovw/public_html/content/themes/elemin/themify/regenerate-thumbnails/regenerate-thumbnails.php on line 35

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/pressovw/public_html/content/themes/elemin/theme-functions.php on line 698

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Themify_Social_Links has a deprecated constructor in /home/pressovw/public_html/content/themes/elemin/themify/themify-widgets.php on line 19

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Themify_Feature_Posts has a deprecated constructor in /home/pressovw/public_html/content/themes/elemin/themify/themify-widgets.php on line 227

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Themify_List_Pages has a deprecated constructor in /home/pressovw/public_html/content/themes/elemin/themify/themify-widgets.php on line 499

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Themify_List_Categories has a deprecated constructor in /home/pressovw/public_html/content/themes/elemin/themify/themify-widgets.php on line 636

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Themify_Recent_Comments has a deprecated constructor in /home/pressovw/public_html/content/themes/elemin/themify/themify-widgets.php on line 818

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Themify_Links has a deprecated constructor in /home/pressovw/public_html/content/themes/elemin/themify/themify-widgets.php on line 961

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Themify_Twitter has a deprecated constructor in /home/pressovw/public_html/content/themes/elemin/themify/themify-widgets.php on line 1107

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Themify_Instagram has a deprecated constructor in /home/pressovw/public_html/content/themes/elemin/themify/themify-widgets.php on line 1254

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Themify_Flickr has a deprecated constructor in /home/pressovw/public_html/content/themes/elemin/themify/themify-widgets.php on line 1342
Andre verdenskrig - Mediehistorisk Tidsskrift

Arkiv / Andre verdenskrig

Mediehistorisk Tidsskrift nr. 1-2 2022 (37-38)

8. september, 2022

Dette dobbeltnummeret av Mediehistorisk Tidsskrift har fått tittelen «Nordisk utenriksjournalistikk i det lange 20. århundret». Navnet er inspirert av historikeren Eric Hobsbawm, som like etter Berlinmurens fall brukte begrepet «det korte 20. århundret» som en betegnelse på den på den på mange ulike måter unike perioden fra 1. verdenskrig til den kalde krigen opphørte. Med oppløsningen av den tidligere Østblokken tok det som hadde vært den rådende verdensorden i store deler av det 20. århundre brått slutt.  I den andre enden hadde verdenskriger og revolusjoner endret de globale maktforholdene som var etablert på 1800-tallet. Over 30 år senere vet vi både at verden forandret seg  i 1989, og at arven fra forrige århundre fortsatt er med oss.

De nordiske landene har mange fellestrekk både allmennhistorisk og mediehistorisk, men det finnes også store forskjeller. Forholdet til de to supermaktene, og dermed den utenriks- og forsvarspolitiske forankringen, var ulik gjennom etterkrigstiden. Også etter Berlinmurens fall gikk de til dels i forskjellige retninger – som da Sverige og Finland fulgte Danmark inn i EU, mens Island og Norge valgte EØS. Mediehistorisk har disse landene vært langt likere. En historisk sterk partipresse, høy mediebruk, institusjonalisert selv-regulering, sterke allmennkringkastere og, i nyere tid, offentlig stimulering for å opprettholde et visst medietilbud, er alle blant de trekkene vi finner rundt om i de nordiske landene. Utgaven undersøker ulike trekk ved nordisk journalistikk og offentlighet knyttet til internasjonale spørsmål i det 20. århundre og inn i det 21.

Enkeltbidrag, og spesielt de fagfellevurderte artiklene blir også publisert som individuelle artikler (de er aktive under her):

FAGFELLEVURDERTE

Birgitte Kjos Fonn og Rolf Werenskjold
Leder: Nordisk utenriksjournalistikk i det lange 20. århundret

Hans Fredrik Dahl
‘Nordic foreign journalism in the long 20th century’ – an introduction

Øystein Pedersen Dahlen og Rolf Werenskjold
Presse, PR og politikk Utenriksdepartementets pressekontor 1919-1924

Eva Åsén Ekstrand
När Spaniens sak blev vår: svensk lokalpress under spanska inbördeskriget 1936–1939

Hans Fredrik Dahl
The Spanish Civil War in a Nordic Perspective

Hans Fredrik Dahl og Rolf Werenskjold
Bibliografi: The Spanish Civil War in a Nordic Perspective

Rune Ottosen
Gunnar Garbo som journalist og pressemann

Josef Batikha
Koldkrigsjournalistik

Heidi Kurvinen
Gendering the history of foreign correspondents: The case of Helsingin Sanomat’s Maija-Liisa Heini

Rolf Werenskjold
Ottar Odland: radiomannen og utenrikskorrespondenten, 1953–1987

Rune Ottosen
Conflict coverage and security policy orientation: A longitudinal study of war coverage in Norway in a Nordic comparative perspective

Birgitte Kjos Fonn
Nye måter å dekke Vesten på. En studie av internasjonalt stoff i to norske aviser 1975–2005

FORUM

Jukka Kortti
Cold War Finnish News Journalism: From Americanisation to Finlandisation

Turo Uskali
From Censoring to Self-censorship: The Work of Finnish Moscow Correspondents 1957–1975

Liv Marit Haakenstad
Carl Søyland – «den norske ildsjel i New York»

Henrik Grue Bastiansen
MHF-lederens faste spalte. Mediehistorie i fremtiden: hvor går veien videre?

Eva Bratholm
Medieminne: Utenrikskorrespondent er jobben for den som liker å være PÅ – hele tiden

Hans Wilhelm Steinfeldt
Medieminne: Kampen for sannheten

Gudleiv Forr
Bokanmeldelse: Journalistorganisasjonen i dataalderen

Birgitte Kjos Fonn
Takk for samarbeidet fra avtroppende redaktør

 

Mediehistorisk Tidsskrift nr. 2 2021 (36)

15. november, 2021

Konseptet «offentlig fotografi» favner vidt, og kan brukes til å rette oppmerksomheten mot svært ulike aktører med innflytelse på politikk, kulturelle verdier og holdninger.

Artiklene i temadelen av dette nummeret springer ut av empirisk nybrottsarbeid utført i forskningsprosjektet «Norsk fotohistorie 9. april 1940 til 22. juli 2011». Etterkrigstiden representerer et kvantitativt og kvalitativt skifte når det gjelder fotografiets rolle/r i offentlige sammenhenger, og det er vesentlig å forstå og språkliggjøre hvordan fotografi griper inn i offentlig meningsdannelse og bidrar til felles kunnskap og forståelse.

Ved å gå tett på fotografiske produksjons- og distribusjonsprosesser viser artiklene fram fenomener og aktører som ofte passerer under radaren for både offentlighetsteoretisering og mediefaglig historieskriving.

Offentlige samtaler er ikke bare tuftet på ordskifte. Det er på høy tid at vi også diskuterer hvilket bilde­skifte som foregår rundt oss.

Innhold i nr. 2 2021 (nr. 36)

Enkeltbidrag, og spesielt de fagfellevurderte artiklene blir også publisert som individuelle artikler (de er aktive under her):

 

Back to top