2011

Pressehistorisk Tidsskrift nr.16 2011

06.06.2011

Historien om Orkla Media er historien om et norsk medieselskap som etter hvert fikk internasjonale ambisjoner. Historiker Tor Arne Johansen skriver om Orkla Media i konserndanningens og eierkonsentrasjonens epoke.

Pressehistorisk Tidsskrift nr.15 2011

01.01.2011

Alt tidleg såg sommaren 2011 ut til å bli eit pressehistorisk vendepunkt. I Storbritannia blei avisa News of the World lagd ned og redaktørar fengsla etter avsløringar om avlytting og korrupsjon. Ikkje berre gjekk leidetrådane i saka langt inn i regjeringa og resten av det politiske establishment. Skandale etter skandale trua også med å velta News International, dotterselskap i eit av verda [...]