Nyheter

BTs historiske fotoarkiv til Nasjonalbiblioteket

02.10.2015

Bergens Tidende donerer det historiske fotoarkivet sitt til Nasjonalbiblioteket og sikrer med dette bevaring og digitalisering av omkring fem millioner papirfotografier, negativer og karikaturtegninger fra 1946 og frem til i dag. Les mer om donasjonen her: http://www.nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/Bergens-Tidendes-historiske-fotoarkiv-til-Nasjonalbiblioteket

Minoriteter i norske medier

02.10.2015

Norsk Pressehistorisk Forening og HL-senteret (bildet) arrangerte 21. september i år et seminar om norske mediers dekning av minoriteter. Seminaret belyste hvordan etniske og religiøse minoriteter er blitt omtalt i norsk presse i ulike tidsperioder. Et bredt spekter av innlegg drøftet mediedekningen av tatere-/romanifolk på 1900-tallet, omtale av samer i tiårene fram mot 2000, og […]

Nyhetsbrev heretter kun til medlemmer

18.09.2015

I løpet av høsten 2015 vil styret i NPF utgi et nytt nyhetsbrev som kun skal sendes i epost til foreningens medlemmer. Nyhetsbrevet vil fortsatt inneholde meldinger om saker som foreningen arbeider med, men i tillegg vil det bringe mindre fagartikler, småhistorier og innlegg.

Pressehistorisk Tidsskrift nr.23 2015 – les gratis!

19.06.2015

Pressehistorisk tidsskrift er kommet i ny utgave (19. Juni 2015). Tidsskriftet har vært publisert digitalt i ett år, fra dette nummerer kommer det også med åpen tilgang: Alle kan laste det ned og lese det gratis. Det er et omfattende nummer om pressens rolle i årene rundt og etter 1814. Flere av artiklene er resultatet […]

Norsk medietidsskrift fritt tilgjengelig

19.06.2015

Norsk Medieforskerlag (NML) har også gjort sitt tidsskrift ”Norsk medietidsskrift” gratis og fritt tilgjengelig for alle som Open Access-tidsskrift og kun digitalt, fra og med årets årgang.

Bokanmeldelse: Stortingets historie

06.03.2015

I høst kom et nytt bind i Stortingets historie, som beskriver den politiske og institusjonelle utviklingen fra 1964 til 2014. To kapitler omhandler medienes rolle i det politiske liv.

Bokanmeldelse: Handel, sjøfart og fest

04.02.2015

En sjarmerende skrytebok har den blitt, «Kroner og røre”. Historien om NHST og Dagens Næringsliv». Den er skrevet av avisens egen penn Morten Møst som åpenbart med stor glede har boltret seg med å skrive om sin egen arbeidsplass i fortid og samtid. Det skriver Guri Hjeltnes om denne bedriftshistorien.

Bokanmeldelse: Sensuren i Danmark-Norge

10.12.2014

Øystein Rians bok ”Sensuren i Danmark-Norge” er en enestående kilde til å forstå sensurens plass i et norsk historisk perspektiv. Gitt den lange koloniperioden med Danmark er selvsagt den såkalte 400-års natten, som startet med Norges innlemmelse i union med Danmark, fra 1536/37 er et helt sentralt bakteppe, skriver Rune Ottosen i denne bokanmeldelsen, datert […]