Nyheter

Pressehistorisk Tidsskrift nr.23 2015 – les gratis!

19.06.2015

Pressehistorisk tidsskrift er kommet i ny utgave (19. Juni 2015). Tidsskriftet har vært publisert digitalt i ett år, fra dette nummerer kommer det også med åpen tilgang: Alle kan laste det ned og lese det gratis. Det er et omfattende nummer om pressens rolle i årene rundt og etter 1814. Flere av artiklene er resultatet […]

Norsk medietidsskrift fritt tilgjengelig

19.06.2015

Norsk Medieforskerlag (NML) har også gjort sitt tidsskrift ”Norsk medietidsskrift” gratis og fritt tilgjengelig for alle som Open Access-tidsskrift og kun digitalt, fra og med årets årgang.

Bokanmeldelse: Stortingets historie

06.03.2015

I høst kom et nytt bind i Stortingets historie, som beskriver den politiske og institusjonelle utviklingen fra 1964 til 2014. To kapitler omhandler medienes rolle i det politiske liv.

Bokanmeldelse: Handel, sjøfart og fest

04.02.2015

En sjarmerende skrytebok har den blitt, «Kroner og røre”. Historien om NHST og Dagens Næringsliv». Den er skrevet av avisens egen penn Morten Møst som åpenbart med stor glede har boltret seg med å skrive om sin egen arbeidsplass i fortid og samtid. Det skriver Guri Hjeltnes om denne bedriftshistorien.

Bokanmeldelse: Sensuren i Danmark-Norge

10.12.2014

Øystein Rians bok ”Sensuren i Danmark-Norge” er en enestående kilde til å forstå sensurens plass i et norsk historisk perspektiv. Gitt den lange koloniperioden med Danmark er selvsagt den såkalte 400-års natten, som startet med Norges innlemmelse i union med Danmark, fra 1536/37 er et helt sentralt bakteppe, skriver Rune Ottosen i denne bokanmeldelsen, datert […]

Bokanmeldelse: Pene mennesker

09.12.2014

Niels Chr. Geelmuyden har utgitt i bokform 27 tidligere publiserte intervjuer han har hatt med redaktører og mediefolk mellom 1990 og 2014. Her mye å trekke på smilebåndet av, mange pussige ordspill, mange velformulerte iakttakelser, og et utall av åpenbare provokasjoner, skriver Ivar Andenæs som anmelder boken her. Anmeldelsen er publisert 9. desember 2014.

Bokanmeldelse: Spissformulert om kulturjournalistikk

22.11.2014

I denne boken tar Trygve Aas Olsen et oppgjør med slapp kulturjournalistikk. Aas Olsen har bakgrunn som kulturjournalist i Dagbladet, redaktør for fagbladet Journalisten og leder for Etterbørs-seksjonen i Dagens Næringsliv, og er i dag fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk. De siste årene har han blant annet reist rundt og holdt kurs for kulturredaksjoner, der […]

Bokanmeldelse: Marcus Thrane. Forbrytelse og straff

01.06.2014

Mona Ringvejs bok om Marcus Thrane på Pax forlag er et viktig pressehistorisk bidrag midt i jubileumsåret for grunnloven. Boka er blant annet egnet til å problematisere forholdet mellom reell og formel ytringsfrihet.