Nyheter

Bokanmeldelse: Bodøs pressehistorie

05.12.2013

Wilhelm Karlsen og Svein Lundestad: Start pressen! Avisene i Bodø gjennom 150 år. Akademika forlag, 2012. Ivar Andenæs anmeldte denne boken i Norsk medietidsskrift nr. 2-2013. Med tillatelse fra forfatteren og Norsk medietidsskrift bringer vi anmeldelsen her:

Fernanda Nissen – kjærlighet og arbeid

05.12.2013

Historiker og forfatter Mari Jonassen har skrevet den ferske biografien om Fernanda Nissen (1862-1920. Nissen var blant annet kjent som en markant journalist gjennom mange år i Social-Demokraten, landets viktigste arbeideravis. Vi presenterer her en artikkel Mari Jonassen skrev for NPFs nyhetsbrev, publisert 5. desember 2013.

Bokanmeldelse: Marcus Thrane. Forbrytelse og straff

01.06.2014

Mona Ringvejs bok om Marcus Thrane på Pax forlag er et viktig pressehistorisk bidrag midt i jubileumsåret for grunnloven. Boka er blant annet egnet til å problematisere forholdet mellom reell og formel ytringsfrihet.

Bokanmeldelse: Spissformulert om kulturjournalistikk

22.11.2014

I denne boken tar Trygve Aas Olsen et oppgjør med slapp kulturjournalistikk. Aas Olsen har bakgrunn som kulturjournalist i Dagbladet, redaktør for fagbladet Journalisten og leder for Etterbørs-seksjonen i Dagens Næringsliv, og er i dag fagmedarbeider ved Institutt for Journalistikk. De siste årene har han blant annet reist rundt og holdt kurs for kulturredaksjoner, der […]

Bokanmeldelse: Pene mennesker

09.12.2014

Niels Chr. Geelmuyden har utgitt i bokform 27 tidligere publiserte intervjuer han har hatt med redaktører og mediefolk mellom 1990 og 2014. Her mye å trekke på smilebåndet av, mange pussige ordspill, mange velformulerte iakttakelser, og et utall av åpenbare provokasjoner, skriver Ivar Andenæs som anmelder boken her. Anmeldelsen er publisert 9. desember 2014.

Bokanmeldelse: Sensuren i Danmark-Norge

10.12.2014

Øystein Rians bok ”Sensuren i Danmark-Norge” er en enestående kilde til å forstå sensurens plass i et norsk historisk perspektiv. Gitt den lange koloniperioden med Danmark er selvsagt den såkalte 400-års natten, som startet med Norges innlemmelse i union med Danmark, fra 1536/37 er et helt sentralt bakteppe, skriver Rune Ottosen i denne bokanmeldelsen, datert […]

Bokanmeldelse: Handel, sjøfart og fest

04.02.2015

En sjarmerende skrytebok har den blitt, «Kroner og røre”. Historien om NHST og Dagens Næringsliv». Den er skrevet av avisens egen penn Morten Møst som åpenbart med stor glede har boltret seg med å skrive om sin egen arbeidsplass i fortid og samtid. Det skriver Guri Hjeltnes om denne bedriftshistorien.

Bokanmeldelse: Stortingets historie

06.03.2015

I høst kom et nytt bind i Stortingets historie, som beskriver den politiske og institusjonelle utviklingen fra 1964 til 2014. To kapitler omhandler medienes rolle i det politiske liv.