Nyheter

Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt frem til 1960

03.06.2010

Her er en oversikt over pressehistoriske skrifter frem til 1960: Se også: Utg. 1960-1979 Utg. 1980-1989 Utg. 1990-1995 Utg. 1996-2001 Klikk på BIBSYS for tilgjengelige eksemplarer og bibliotekkoder. (Ingen aktive linker i boklisten nedenfor) 1950-1959 Tittel: De merkelige år / Torolf Elster ; utgitt av Arbeiderbladet til 75-årsjubileet 1959. Forfatter: Elster, Torolf Trykt: [Oslo] : Tiden, [...]

Mellom lokal identitet og kritisk journalistikk – om lokalavisa som fellesskapsbygger

04.07.2003

Av Øystein Sande, Høgskulen i Volda (bildet). Lokalavisa, særlig den lille, har lenge hatt et frynset rykte for begredelig journalistikk. Den blir kritisert for å være trangsynt (trangviksk), lokalsjåvinistisk, idylliserende, ukritisk refererende, rørende opptatt av trivialiteter, med journalister og redaktører som servile “mikrofonstativ” overfor de lokale makthavere, liv­red [...]

Bidrag til et makroperspektiv på pressehistorien

12.02.2002

Av Asle Rolland, Statistisk sentralbyrå og Senter for Medieøkonomi ved Handelshøyskolen BI. På fagkonferansen om norsk presses historie 12. februar 2002 tok prosjektet spranget fra et bokprosjekt til et forskningsprosjekt. Hva dette innebærer, ble sammenfattet av styringsgruppens leder, Hans Fredrik Dahl: Det må etableres et forskernettverk og et nettsted, søkes om midler fra Norges Forskni [...]

Redaktørrollen som studieobjekt

27.03.2001

Av Asle Rolland, Senter for Medieøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Norsk Redaktørforenings jubileumsbok “Den redigerende makt – redaktørrollens norske historie” av Martin Eide (2000) gir en verdifull oversikt over det som tidligere er skrevet om norske redaktører. Neste skritt må være å utvikle dette til mer systematisk kunnskap om redaktørrollens innhold og betydning. For ju [...]

Thore Roksvold: Den omvendte pyramide i et hundreårsperspektiv

10.04.2000

Av Thore Roksvold, publisert ved NPF-seminar 10. april 2000. Thore Roksvold er førsteamanuensis ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus. Eksemplene det vises til er av tekniske grunner ikke med her, men finnes i den trykte rapporten.