Nyheter

Norsk presses historie: Verket som ikke vakler

02.12.2010

Et banebrytende arbeid. Med verket Norsk presses historie (NPH) har vi fått fortellingen om hvordan norsk presse ble en kulturell drivkraft. Et standardverk for flere tiår fremover. Et verk som vil bli stående som den viktige analysen og beretningen om hvordan avis, medier og journalistikk har utviklet seg i Norge. Den autoritative kilden til norsk […]

Bokanmeldelse: Helt på innsiden – i Dagbladet

19.08.2010

Av Rune Ottosen, publisert i DN 19. august 2010 En viktig, men kanskje utilsiktet kvalitet ved Trygve Aas Olsens bok ”Sex, drap og dårlig ledelse”, er at den gjennom mange konkrete eksempler viser hvorfor Dagbladet kan vise til mange flere fellende dommer i Pressens Faglige Utvalg (PFU) enn VG.

Teknologiens og økonomiens plass i pressehistorien

03.06.2010

Av Svennik Høyer, professor, Universitetet i Oslo. Foreningen har ikke bare gitt meg et tema, men også en utfordring. Etter tidvis å ha studert forholdet mellom politikk og økonomi i pressen gjennom flere år er jeg ennå ikke rede til å gi en uttømmende beskrivelse av teknologiens eller økonomiens betydning for pressehistorien.

Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt 2002-2007

03.06.2010

Her er en oversikt over pressehistoriske skrifter med kjønssperspektiv på pressehistorien fra 2002 til 2007: “Har de ikke journalister i Aftenbladet lenger når de sender et kvinnfolk?” : kjønnsperspektiv på pressehistorien Dokumentet er del av serien Pressehistoriske skrifter Verket har følgende artikler/bok-kapitler Bind nr: 8, 2007 Forfatter: Hjeltnes, Guri Årstall:c2007 Try [...]

Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt 1996-2001

03.06.2010

Her er en oversikt over pressehstoriske skrifter i perioden 1996 til 2001: Se også: Utg. 1960-1979 Utg. 1980-1989 Utg. 1990-1995 Klikk på BIBSYS for tilgjengelige eksemplarer og bibliotekkoder. (Ingen aktive linker i boklisten nedenfor) År 2001 Tittel: Telekommunikasjon og demokrati : Telegraf og telefon i norsk politikk 1850-1940 / Henrik G. Bastiansen. Forfatter: Bastiansen, Henrik Grue I [...]

Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt 1990-1995

03.06.2010

Het er en oversikt over pressehistoriske skrifter fra 1990 til 1995: Se også: Utg. 1960-1979 Utg. 1980-1989 Utg. 1996-2001 Klikk på BIBSYS for tilgjengelige eksemplarer og bibliotekkoder. (Ingen aktive linker i boklisten nedenfor) 1995 Tittel: Holdning til Seks-dagers krigen mellom Israel og araberne i 1967 i et utvalg av norske aviser / Morten Ivarsen. Forfatter: Ivarsen, […]

Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt 1980-89

03.06.2010

Her er en oversikt over pressehistoriske skrifter i perioden 1980-1989: Se også: Utg. 1960-1979 Utg. 1990-1995 Utg. 1996-2001 Klikk på BIBSYS for tilgjengelige eksemplarer og bibliotekkoder. (Ingen aktive linker i boklisten nedenfor) 1989 Tittel: Klassekampen 20 års jubileum. Trykt: 11. februar 1989

Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt 1960-1979

03.06.2010

Her er en oversikt over pressehistoriske skrifter fra 1960 til 1979: Se også: Utg. 1980-1989 Utg. 1990-1995 Utg. 1996-2001 Klikk på BIBSYS for tilgjengelige eksemplarer og bibliotekkoder. (Ingen aktive linker i boklisten nedenfor) 1979 Tittel: Høyrepressen 1930-36 : en beskrivelse av ulike forbindelseslinjer mellom Høyres sentralorganer og partiets presse. Forfatter: Heimdal, Lars Johan T [...]