Nyheter

Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt 1996-2001

03.06.2010

Her er en oversikt over pressehstoriske skrifter i perioden 1996 til 2001: Se også: Utg. 1960-1979 Utg. 1980-1989 Utg. 1990-1995 Klikk på BIBSYS for tilgjengelige eksemplarer og bibliotekkoder. (Ingen aktive linker i boklisten nedenfor) År 2001 Tittel: Telekommunikasjon og demokrati : Telegraf og telefon i norsk politikk 1850-1940 / Henrik G. Bastiansen. Forfatter: Bastiansen, Henrik Grue I [...]

Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt 1990-1995

03.06.2010

Het er en oversikt over pressehistoriske skrifter fra 1990 til 1995: Se også: Utg. 1960-1979 Utg. 1980-1989 Utg. 1996-2001 Klikk på BIBSYS for tilgjengelige eksemplarer og bibliotekkoder. (Ingen aktive linker i boklisten nedenfor) 1995 Tittel: Holdning til Seks-dagers krigen mellom Israel og araberne i 1967 i et utvalg av norske aviser / Morten Ivarsen. Forfatter: Ivarsen, […]

Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt 1980-89

03.06.2010

Her er en oversikt over pressehistoriske skrifter i perioden 1980-1989: Se også: Utg. 1960-1979 Utg. 1990-1995 Utg. 1996-2001 Klikk på BIBSYS for tilgjengelige eksemplarer og bibliotekkoder. (Ingen aktive linker i boklisten nedenfor) 1989 Tittel: Klassekampen 20 års jubileum. Trykt: 11. februar 1989

Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt 1960-1979

03.06.2010

Her er en oversikt over pressehistoriske skrifter fra 1960 til 1979: Se også: Utg. 1980-1989 Utg. 1990-1995 Utg. 1996-2001 Klikk på BIBSYS for tilgjengelige eksemplarer og bibliotekkoder. (Ingen aktive linker i boklisten nedenfor) 1979 Tittel: Høyrepressen 1930-36 : en beskrivelse av ulike forbindelseslinjer mellom Høyres sentralorganer og partiets presse. Forfatter: Heimdal, Lars Johan T [...]

Norsk Pressehistorisk Forenings oversikt frem til 1960

03.06.2010

Her er en oversikt over pressehistoriske skrifter frem til 1960: Se også: Utg. 1960-1979 Utg. 1980-1989 Utg. 1990-1995 Utg. 1996-2001 Klikk på BIBSYS for tilgjengelige eksemplarer og bibliotekkoder. (Ingen aktive linker i boklisten nedenfor) 1950-1959 Tittel: De merkelige år / Torolf Elster ; utgitt av Arbeiderbladet til 75-årsjubileet 1959. Forfatter: Elster, Torolf Trykt: [Oslo] : Tiden, [...]