Nyheter

Mediehistorisk tidsskrift nr. 1 (29) 2018

23.06.2018

Hva hadde Ludvig Holberg å si om temaet «ytringskultur», altså de sidene ved den offentlige samtalen som dreier seg om hvordan vi ytrer oss – et tema vi stadig også bekymrer oss om i dag? Hvordan var den norske mediedekningen av de dagene i november 1989 da Berlinmuren, selve symbolet på det delte Europa under […]

– Farlig å tro at kampen for likeverd er vunnet for alltid

28.06.2018

Mens svenske homoseksuelle på starten av 50-tallet ble fremstilt som voksne menn som truet unge menn, ble norske homoseksuelle fremstilt som ofre for unge menn. Anders Gjesvik, universitetslektor i journalistikk, forteller om en rivende utvikling og liberalisering av medienes omtale av homofile, men minner om at utviklingen ikke må tas for gitt.

Mediehistorisk tidsskrift fulldigitalisert

17.12.2018

Norges største tidsskrift for presse- og mediehistorie er digitalisert og gratis tilgjengelig på nett. – Nå er vi i mål med vårt prosjekt med å digitalisere alle utgaver av tidsskriftet vårt, forteller Henrik G. Bastiansen, styreleder i Norsk Mediehistorisk forening. Fra første utgave i 2004 og frem til nå er det i alt utgitt 30 […]

Mediehistorisk Tidsskrift nr.2 (30) 2018

21.12.2018

Hva skjer med kulturarven når den digitaliseres? Hvilke aktører er med i denne prosessen? Kan digital humaniora bli noe mer enn kvantitativ humaniora? Hvordan bevarer man et lydopptak fra 1800-tallet som ikke lenger lot seg avspille? Er det mulig å bevare sentrale deler av fysiske gjenstander som et fotoalbum når det digitaliseres? Dette er blant […]

Årsberetning og regnskap for 2018

18.02.2019

Her får du tilgang til Norsk Mediehistorisk Forenings årsberetning og regnskap for fjoråret.

Innkalling til årsmøte

18.02.2019

Det innkalles til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening tirsdag den 5. mars 2019, kl. 15.30 hos Fritt Ord i Oslo. Årsmøtet holdes i hovedsalen i andre etasje.

Innholdsrikt om journalistikk og politikk

05.03.2019

En oppdatering av et historisk foredrag om medievridning og en engasjerende paneldebatt om forholdet mellom politikk og journalistikk fra 2000 til 2020. Norsk Mediehistorisk Forening takker for interessen rundt årsseminaret fra både innledere og publikum. Seminaret ble sendt direkte. Her finner du opptaket og en oppsummering.

Bokbad: Journalistikk og antisemittisme før og under andre verdskrig

07.03.2019

Forskargruppa Medier, krig og konflikt inviterer til bokbad om journalistikk og antisemittisme før og under andre verdskrig. Programmet er basert på nye fagbøker og artiklar av Anne Hege Simonsen, Bjørn Westlie og Rune Ottosen.