Nyheter

Erika Jahr er død

12.05.2016

Kreftsykdommen har tatt enda ett offer. Denne gang rammet det Erika Jahr, som døde 2. mai, bare 67 år gammel. Siden nyttår 2014 var hun ansvarlig redaktør for Pressehistorisk Tidsskrift, men rakk dessverre bare å stå for fire utgivelser, hvorav den siste ennå ikke er publisert. Erika gjorde lang og fortjenstfull innsats i journalistikkens tjeneste. […]

Protokoll fra årsmøtet i 2016

05.04.2016

Årsmøtet ble avholdt i Dagbladets nye lokaler på Hasle (Allerhuset). I forkant av årsmøtet ble det gitt en orientering om Dagbladets mediestrategi og en omvisning i de nye lokalene. 15 medlemmer deltok på møtet.

Dokumenter til årsmøte 2016

07.02.2016

Vedlagt aktuelle møtedokumenter (PDF-filer) for årsmøte 2016. Årsberetning for 2015 Årsregnskap pr. 31.12.2015 Styrets forslag til vedtekstendringer

Pressehistorisk Tidsskrift nr. 24 2015 – helt gratis

15.12.2015

Dette nummeret av Pressehistorisk tidsskrift handler om norsk presses omtale avinnvandrere og minoriteter før og nå.

Den moderne pressen som historisk kilde. Nogen grunnlinjer, ut fra norsk materiale

03.10.2015

Denne artikkelen, skrevet av professor Edv. Bull (1881-1932), ble publisert i «Scandia», Tidsskrift för historisk forskning, utgitt av Lauritz Weibull, (bildet) i bind II 1929, forlagt av Bokförlaget Natur och Kultur i Stockholm, Gyldendalske Boghandel i København og Gyldendal Norsk Forlag i Oslo.

BTs historiske fotoarkiv til Nasjonalbiblioteket

02.10.2015

Bergens Tidende donerer det historiske fotoarkivet sitt til Nasjonalbiblioteket og sikrer med dette bevaring og digitalisering av omkring fem millioner papirfotografier, negativer og karikaturtegninger fra 1946 og frem til i dag. Les mer om donasjonen her: http://www.nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/Bergens-Tidendes-historiske-fotoarkiv-til-Nasjonalbiblioteket

Minoriteter i norske medier

02.10.2015

Norsk Pressehistorisk Forening og HL-senteret (bildet) arrangerte 21. september i år et seminar om norske mediers dekning av minoriteter. Seminaret belyste hvordan etniske og religiøse minoriteter er blitt omtalt i norsk presse i ulike tidsperioder. Et bredt spekter av innlegg drøftet mediedekningen av tatere-/romanifolk på 1900-tallet, omtale av samer i tiårene fram mot 2000, og […]

Nyhetsbrev heretter kun til medlemmer

18.09.2015

I løpet av høsten 2015 vil styret i NPF utgi et nytt nyhetsbrev som kun skal sendes i epost til foreningens medlemmer. Nyhetsbrevet vil fortsatt inneholde meldinger om saker som foreningen arbeider med, men i tillegg vil det bringe mindre fagartikler, småhistorier og innlegg.