Nyheter

Se opptak av hele fagseminaret her

12.03.2020

Her kan du se alle innleggene og paneldiskusjonene fra fagseminaret «Når klimabrølene gjaller: fagseminar om mediene, miljøet og klimaet» på Litteraturhuset 10. mars 2020.  Innleggene presenteres kronologisk. Kan mediehistorien kaste nytt lys over miljø- og klimakrisen? Ved professor Henrik G. Bastiansen, Høgskolen i Volda.

Mediehistorisk tidsskrift nr. 1 2020 (33)

22.06.2020

Nytt nummer av Mediehistorisk tidsskrift er ute nå! Tidsskriftet er gratis tilgjengelig på nett.

Call for papers: Offentlig fotografi

18.08.2020

«Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» inviterer til fagseminaret «Offentlig fotografi» den 18. og 19. november 2020. Seminaret arrangeres av Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norsk Teknisk Museum. Formen på seminaret er avhengig av smittevernrådene. Vi håper å kunne møtes i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo.

Call for papers: Nordisk utenriksjournalistikk i det «lange» 20. århundret.

19.10.2020

16. mars 2021 har vi gleden av å invitere til seminar om utenriksjournalistikk i Norge og Norden i det «lange» 20. århundret. Begrepet er inspirert av historikeren Eric Hobsbawm, som like etter Berlinmurens fall myntet ut begrepet «det korte 20. århundret». Det var hans betegnelse på den verdensomveltende perioden fra 1. verdenskrig til den kalde […]

Call for papers: Nordic foreign news journalism during ‘the long’ 20th century

19.10.2020

On 16 March 2021, we have the pleasure to invite you to a seminar on foreign journalism and international news in Norway and the Nordic countries in the ‘long’ 20th century. This notion is inspired by the historian Eric Hobsbawm, who shortly after the fall of the Berlin Wall coined the term ‘the short 20th […]

Innkalling til digitalt årsmøte

17.02.2021

Medietidsskrift nr. 2 2020 (34)

08.12.2020

Nytt nummer av Mediehistorisk tidsskrift er ute nå! Tidsskriftet er gratis tilgjengelig på nett.

Seminarprogram og påmelding

25.02.2021

Norsk Mediehistorisk Forening inviterer til webinaret «Nordisk utenriksjournalistikk i det lange 20. århundre». Se programmet og meld deg på her.