Nyheter

Innkalling til årsmøte

18.02.2019

Det innkalles til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening tirsdag den 5. mars 2019, kl. 15.30 hos Fritt Ord i Oslo. Årsmøtet holdes i hovedsalen i andre etasje.

Årsberetning og regnskap for 2018

18.02.2019

Her får du tilgang til Norsk Mediehistorisk Forenings årsberetning og regnskap for fjoråret.

Mediehistorisk Tidsskrift nr.2 (30) 2018

21.12.2018

Hva skjer med kulturarven når den digitaliseres? Hvilke aktører er med i denne prosessen? Kan digital humaniora bli noe mer enn kvantitativ humaniora? Hvordan bevarer man et lydopptak fra 1800-tallet som ikke lenger lot seg avspille? Er det mulig å bevare sentrale deler av fysiske gjenstander som et fotoalbum når det digitaliseres? Dette er blant […]

Mediehistorisk tidsskrift fulldigitalisert

17.12.2018

Norges største tidsskrift for presse- og mediehistorie er digitalisert og gratis tilgjengelig på nett. – Nå er vi i mål med vårt prosjekt med å digitalisere alle utgaver av tidsskriftet vårt, forteller Henrik G. Bastiansen, styreleder i Norsk Mediehistorisk forening. Fra første utgave i 2004 og frem til nå er det i alt utgitt 30 […]

Call for papers: Journalistikk og politikk i norske medier 2000-2020

15.11.2018

Årsseminaret for Norsk Mediehistorisk Forening holdes hos Fritt Ord tirsdag 5. mars 2019 Norsk mediehistorisk forening arrangerer neste utgave av sitt årlige fagseminar, og denne gang er temaet forholdet mellom journalistikk og politikk i norske medier på 2000-tallet. Hvordan kan vi beskrive og forklare dette forholdet i perioden som har gått siden år 2000?

– Farlig å tro at kampen for likeverd er vunnet for alltid

28.06.2018

Mens svenske homoseksuelle på starten av 50-tallet ble fremstilt som voksne menn som truet unge menn, ble norske homoseksuelle fremstilt som ofre for unge menn. Anders Gjesvik, universitetslektor i journalistikk, forteller om en rivende utvikling og liberalisering av medienes omtale av homofile, men minner om at utviklingen ikke må tas for gitt.

Mediehistorisk tidsskrift nr. 1 (29) 2018

23.06.2018

Hva hadde Ludvig Holberg å si om temaet «ytringskultur», altså de sidene ved den offentlige samtalen som dreier seg om hvordan vi ytrer oss – et tema vi stadig også bekymrer oss om i dag? Hvordan var den norske mediedekningen av de dagene i november 1989 da Berlinmuren, selve symbolet på det delte Europa under […]

Ny Dagblad-bauta inn i styret

13.03.2018

To nye styremedlemmer ble valgt inn da årsmøtet ble avholdt 13. mars på Nasjonalbiblioteket i Oslo i etterkant av seminaret “Nå blir mediehistorien digital. Hva gjør vi med det?”. Den ene av dem står for en helt spesiell kontinuitet i foreningen.