Nyheter

– Farlig å tro at kampen for likeverd er vunnet for alltid

28.06.2018

Mens svenske homoseksuelle på starten av 50-tallet ble fremstilt som voksne menn som truet unge menn, ble norske homoseksuelle fremstilt som ofre for unge menn. Anders Gjesvik, universitetslektor i journalistikk, forteller om en rivende utvikling og liberalisering av medienes omtale av homofile, men minner om at utviklingen ikke må tas for gitt.

Mediehistorisk tidsskrift nr. 1 (29) 2018

23.06.2018

Hva hadde Ludvig Holberg å si om temaet «ytringskultur», altså de sidene ved den offentlige samtalen som dreier seg om hvordan vi ytrer oss – et tema vi stadig også bekymrer oss om i dag? Hvordan var den norske mediedekningen av de dagene i november 1989 da Berlinmuren, selve symbolet på det delte Europa under […]

Ny Dagblad-bauta inn i styret

13.03.2018

To nye styremedlemmer ble valgt inn da årsmøtet ble avholdt 13. mars på Nasjonalbiblioteket i Oslo i etterkant av seminaret “Nå blir mediehistorien digital. Hva gjør vi med det?”. Den ene av dem står for en helt spesiell kontinuitet i foreningen.

Når mediehistorien blir digital

13.03.2018

Temaet digitalisering av mediehistorien interesserer. Spørsmål som “Hvilke nye forskningsmuligheter åpnes av digitaliseringen, som det ikke har vært mulig å utføre tidligere?” og “Vil digitale nettsøk erstatte tradisjonelt arkivarbeid i studiet av mediehistorie?” ble stilt da Norsk mediehistorisk forening i samarbeid med Nasjonalbiblioteket arrangerte fagseminar om h [...]

Nasjonalbiblioteket – tilrettelegger for morgendagens mediehistorie

05.03.2018

– Nasjonalbiblioteket er veldig glade for å invitere til seminar sammen med Norsk mediehistorisk forening. Vi syns det har blitt et spennende program som vi tror passer for medievitere, mediehistorikere, digitale humanister, journalister, bibliotekarer, historikere og alle andre som syns dette høres spennende ut, forteller Hege Stensrud Høsøien, avdelingsdirektør, Fag og forskning, Nasjonal [...]

Se programmet og meld deg på!

22.02.2018

Velkommen til seminar i Nasjonalbiblioteket tirsdag 13. mars 2018. Programmet kan du lese i denne saken. Påmelding til ivar.andenas@gmail.com innen 5. mars 2018. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Gjesteredaktøren forteller

17.02.2018

I Mediehistorisk Tidsskrift nr. 2/2017, ”Den russiske revolusjon og norsk presse”, stelte HiOA-professor Roy Krøvel som gjesteredaktør for ei røynd samling forfattarar. Utfordrende og lærerikt, fortel han.

Årsberetning og regnskap for 2017

04.02.2018

Her får du tilgang til Norsk Mediehistorisk Forenings årsberetning og årsregnskap for fjoråret.