Nyheter

Når mediehistorien blir digital

13.03.2018

Temaet digitalisering av mediehistorien interesserer. Spørsmål som “Hvilke nye forskningsmuligheter åpnes av digitaliseringen, som det ikke har vært mulig å utføre tidligere?” og “Vil digitale nettsøk erstatte tradisjonelt arkivarbeid i studiet av mediehistorie?” ble stilt da Norsk mediehistorisk forening i samarbeid med Nasjonalbiblioteket arrangerte fagseminar om h [...]

Nasjonalbiblioteket – tilrettelegger for morgendagens mediehistorie

05.03.2018

– Nasjonalbiblioteket er veldig glade for å invitere til seminar sammen med Norsk mediehistorisk forening. Vi syns det har blitt et spennende program som vi tror passer for medievitere, mediehistorikere, digitale humanister, journalister, bibliotekarer, historikere og alle andre som syns dette høres spennende ut, forteller Hege Stensrud Høsøien, avdelingsdirektør, Fag og forskning, Nasjonal [...]

Se programmet og meld deg på!

22.02.2018

Velkommen til seminar i Nasjonalbiblioteket tirsdag 13. mars 2018. Programmet kan du lese i denne saken. Påmelding til ivar.andenas@gmail.com innen 5. mars 2018. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Gjesteredaktøren forteller

17.02.2018

I Mediehistorisk Tidsskrift nr. 2/2017, ”Den russiske revolusjon og norsk presse”, stelte HiOA-professor Roy Krøvel som gjesteredaktør for ei røynd samling forfattarar. Utfordrende og lærerikt, fortel han.

Årsberetning og regnskap for 2017

04.02.2018

Her får du tilgang til Norsk Mediehistorisk Forenings årsberetning og årsregnskap for fjoråret.

Mediehistoriske artikler på Morgenbladets portal

28.01.2018

På Morgenbladets Portal kan du lese de beste artiklene og utforske noen av landets fremste tidsskrifter. Morgenbladet og Norsk Mediehistorisk Foreningen har inngått et samarbeid sånn at Morgenbladets lesere får tilgang til artikler fra Mediehistorisk Tidsskrift.

Velkommen til mediehistorisk seminar

23.01.2018

Nå blir mediehistorien digital. Hva gjør vi med det? Norsk mediehistorisk forening vil i samarbeid med Nasjonalbiblioteket arrangere et seminar tirsdag den 13. mars 2018 om hva det betyr for mediehistorien at stadig større deler av medienes innhold blir digitalisert. Påmeldingsfrist 5. mars.

Innkalling til årsmøte

21.01.2018

Innkalling til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening Det innkalles til årsmøte i Norsk Mediehistorisk Forening tirsdag den 13. mars 2018, kl. 15.30 i Nasjonalbiblioteket. Årsmøtet holdes i Auditoriet, like til venstre innenfor hovedinngangen.