Nyheter

Holocaust i mediene: fagseminar ved HL-senteret 7. mars 2022

02.02.2022

Norsk Mediehistorisk Forening og HL-senteret presenterer «Holocaust i mediene»: fagseminar ved HL-senteret 7. mars 2022. Les mer og meld deg på her.

Tydelig budskap i Journalisten

12.11.2021

– Norsk Mediehistorisk Forening trenger flere medlemmer.

Seminaret strømmes direkte

01.03.2022

Her kan du følge fagseminaret «Holocaust i mediene» 7. mars fra kl. 10:00.

Symposium og Master Class i Volda

29.10.2021

13. og 14. januar 2022 arrangeres et symposium i Visuals in Protest, Terror, Conflict and War på Høgskolen i Volda. I forkant av symposiet blir det holdt en Master Class for unge forskere og studenter der alle bidrag innen medier og historie er velkommen. 

Redaktørrollen som studieobjekt

27.03.2001

Av Asle Rolland, Senter for Medieøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Norsk Redaktørforenings jubileumsbok “Den redigerende makt – redaktørrollens norske historie” av Martin Eide (2000) gir en verdifull oversikt over det som tidligere er skrevet om norske redaktører. Neste skritt må være å utvikle dette til mer systematisk kunnskap om redaktørrollens innhold og betydning. For ju [...]

Thore Roksvold: Den omvendte pyramide i et hundreårsperspektiv

10.04.2000

Av Thore Roksvold, publisert ved NPF-seminar 10. april 2000. Thore Roksvold er førsteamanuensis ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus. Eksemplene det vises til er av tekniske grunner ikke med her, men finnes i den trykte rapporten.

Bidrag til et makroperspektiv på pressehistorien

12.02.2002

Av Asle Rolland, Statistisk sentralbyrå og Senter for Medieøkonomi ved Handelshøyskolen BI. På fagkonferansen om norsk presses historie 12. februar 2002 tok prosjektet spranget fra et bokprosjekt til et forskningsprosjekt. Hva dette innebærer, ble sammenfattet av styringsgruppens leder, Hans Fredrik Dahl: Det må etableres et forskernettverk og et nettsted, søkes om midler fra Norges Forskni [...]

Mellom lokal identitet og kritisk journalistikk – om lokalavisa som fellesskapsbygger

04.07.2003

Av Øystein Sande, Høgskulen i Volda (bildet). Lokalavisa, særlig den lille, har lenge hatt et frynset rykte for begredelig journalistikk. Den blir kritisert for å være trangsynt (trangviksk), lokalsjåvinistisk, idylliserende, ukritisk refererende, rørende opptatt av trivialiteter, med journalister og redaktører som servile “mikrofonstativ” overfor de lokale makthavere, liv­red [...]