Nyheter

Call for papers: Holocaust i mediene

04.06.2021

Mandag 7. mars 2022 arrangeres et faglig seminar om Holocaust i mediene. Seminaret er et samarbeid mellom HL-senteret og Norsk Mediehistorisk Forening. Seminaret vil bli avviklet i historiske omgivelser på HL-senteret på Bygdøy i Oslo, men det åpnes også for å delta digitalt.

Her finner du lenke til årsmøtet

15.03.2021

Skal du delta på det digitale årsmøtet i Norsk Mediehistorisk Forening? Her finner du Zoom-lenken.

Årsberetning og regnskap for 2020

05.03.2021

Her får du tilgang til Norsk Mediehistorisk Forenings årsberetning og regnskap for fjoråret.

Seminarprogram og påmelding

25.02.2021

Norsk Mediehistorisk Forening inviterer til webinaret «Nordisk utenriksjournalistikk i det lange 20. århundre». Se programmet og meld deg på her.

Innkalling til digitalt årsmøte

17.02.2021

Medietidsskrift nr. 2 2020 (34)

08.12.2020

Nytt nummer av Mediehistorisk tidsskrift er ute nå! Tidsskriftet er gratis tilgjengelig på nett.

Call for papers: Nordic foreign news journalism during ‘the long’ 20th century

19.10.2020

On 16 March 2021, we have the pleasure to invite you to a seminar on foreign journalism and international news in Norway and the Nordic countries in the ‘long’ 20th century. This notion is inspired by the historian Eric Hobsbawm, who shortly after the fall of the Berlin Wall coined the term ‘the short 20th […]

Call for papers: Nordisk utenriksjournalistikk i det «lange» 20. århundret.

19.10.2020

16. mars 2021 har vi gleden av å invitere til seminar om utenriksjournalistikk i Norge og Norden i det «lange» 20. århundret. Begrepet er inspirert av historikeren Eric Hobsbawm, som like etter Berlinmurens fall myntet ut begrepet «det korte 20. århundret». Det var hans betegnelse på den verdensomveltende perioden fra 1. verdenskrig til den kalde […]